Poplatky

Pro platbu převodem nebo platební kartou pokračujte na stránky Středočeského kraje:
https://platby-sc.cz/organizace/praha-vychod/krizkovy-ujezdec/obec-krizk...

Seznam poplatků obce Křížkový Újezdec pro rok 2023
Poplatek Výše poplatku Datum úhrady (nejzazší termín) číslo bankovního účtu pro platbu převodem
Svoz komunálního odpadu nádoba 120l 1x týdně 3.806 Kč 28.2. 288260310/0300
nádoba 120l 1x za 14 dní 1.903 Kč 28.2. 288260310/0300
nádoba 240l 1x týdně 7.613 Kč 28.2. 288260310/0300
nádoba 240l 1x za 14 dní 3.806 Kč 28.2. 288260310/0300
Poplatek za psa za 1. psa 300 Kč 28.2. 288260310/0300
za 2. a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč 28.2. 288260310/0300
za 1. psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého důchodu, popř. sirotčího důchodu 200 Kč 28.2. 288260310/0300
za 2. a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého důchodu, popř. sirotčího důchodu 300 Kč 28.2. 288260310/0300
Stočné pololetní frekvence platby 200 kč/osobu/měsíc 1. platba do 28.2.
2. platba do 31.8.
293975679/0300
roční frekvence platby 200 kč/osobu/měsíc 28.2. 293975679/0300
pozn. 1: Výše poplatků je dána pro rok 2023, pro další roky je vždy nutné ověřit výši poplatků pro daný  rok na webových stránkých obce nebo na obecním úřadu!
pozn. 2: Poplatky je možné hradit v hotovosti na obecním úřadu v úřední hodiny nebo bankovním převodem na příslušné číslo bankovního účtu (do poznámky pro příjemce úvést: JMÉNO, ČÍSLO POPISNÉ a ÚČEL PLATBY) nebo přes platební portál Středočeského kraje: https://platby-sc.cz/organizace/praha-vychod/krizkovy-ujezdec/obec-krizk...