Orgány obce

STAROSTA OBCE 

Ing. Ondřej Bobek
tel.: 736 102 740
e-mail: 


MÍSTOSTAROSTA OBCE

Ing. Marek Světlík
tel.: 603 404 015
e-mail: 


Zastupitelstvo OBCE

Jiří Junek
Mgr. Renáta Bohuslavová
Ing. Adina Alfery
Jiří Císař
Martina Krechlerová