Opatření obecné povahy č.1/2010

 Územní plán sídelního útvaru Křížkový Újezdec - změna č.1